terça-feira, 2 de fevereiro de 2010

Datos de paro rexistrado xaneiro 2010: máis do mesmo

Por quinto mes consecutivo o paro rexistrado increméntase máis en Galicia que no conxunto do estado (véxase o gráfico). A cifra total de parados elévase en Galicia a 231.628 -en España 4.048.493-. Aínda así, debido ao mellor comportamento dos datos galegos nos tres primeiros trimestres do ano pasado, o incremento interanual foi en Galicia notablemente inferior ao español, 15,06% fronte ao 21,66%.

Gráfico 1. Variación mensual paro rexistrado (xaneiro 09-xaneiro 10)

Sería o momento de que o goberno de Núñez Feijóo empezase a gobernar. Pero como vimos repetindo aquí con insistencia, este goberno non ten políticas económicas, nin industriais, nin de emprego. Nin a curto prazo, nin, moito menos, a longo. Nin as ten nin cree que deba telas. A concepción que ten da política o seu presidente está lonxe de cuestións tan áridas e duras -véxase: Política de regate curto mirando á galería-. É máis rendible politicamente enredar co que se ven enredando.

Ao menos si sabe cáles son os asuntos que realmente apaixoan á afección. Esta é a nova política: a política emocional.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

No faiado