sexta-feira, 28 de setembro de 2012

Stress test, cada vez peor

Recén saído do forno hoxe mesmo a análise de stress test realizado por Oliver Wyman sobre as entidades bancarias españolas, hai algúns datos, en relación a Novagalicia Banco, que merece a pena comentar.
 
O informe simula dous escenarios macroeconómicos diferentes. O escenario base, o máis favorable, supón unha caída do PIB de -1,7% ata 2014, unha taxa de desemprego por riba do 23,5% e unha inflación do 4,8% (gráfico 1). Neste escenario precísanse 25.900 millóns de euros para sanear as entidades con problemas no sistema bancario español (gráfico2).

Gráfico 1. Escenarios macroeconómicos comtemplados no stress test

Gráfico 2. Resultados, ata 2014, das entidades bancarias españolas no escenario base

No escenario adverso o PIB reduciríase ata 2014 en -6,5%, a taxa de desemprego chegaría ao 27,2% e a inflación sería do 1,4% (gráfico 1). Neste caso, as necesidades de recursos para cubrir o burato das entidades deficitarias elévanse a 53.700 millóns de euros (gráfico 3).
 
Pois ben, no escenario base, dende hoxe ata 2014, Novagalicia Banco acumulará unhas perdas, incluíndo a devaluación dos seus activos inmobiliarios, de 9.139 millóns de euros. No escenario adverso esa cifra elévase a 12.738 millóns de euros.

Gráfico 3. Resultados, ata 2014, das entidades bancarias españolas no escenario adverso

Tendo en conta que as provisións realizadas ata o momento pola entidade ascenden a 4. 569 millóns de euros, a conclusión do estudo é que no mellor dos escenarios Novagalicia Banco precisaría, despois dos 2.465 millóns de euros que o FROB xa aportou hai un ano, unha inxección adicional de recursos por valor de 3.966 millóns de euros. No escenario adverso, as novas necesidades de recursos elévanse a 7.176 millóns de euros (gráfico 4).
 
Con ser moi graves estes datos, o máis desalentador é a capacidade de xeración de beneficios que este stress test lle prognostica a Novagalicia Banco ata 2014. No escenario base, o máis favorable, estímanse uns beneficios de -56 millóns de euros. No escenario adverso, a capacidade de xeración de beneficios sería de -788 millóns de euros. É dicir, o manter aberto o "negocio" equivale a seguir acumulando perdas. Alomenos no período analizado.

Gráfico 4. Resultados do stress test para Novagalicia Banco

Este dato reduce a cero, na nosa opinión, as xa moi escasas posibilidades de lograr que algún inversor privado decida colocar o seu diñeiro na entidade. Lembremos que este era o obxectivo que, se supón, xustificaba a entrada na entidade de Castellano como presidente do consello de administración e de González Bueno como conselleiro delegado. 
 
Pero é que ademais, tamén converte en practicamente inverosímil a segunda opción que algúns seguían barallando e respecto á que nos sempre fomos escépticos, a subasta de Novagalicia Banco e a súa compra por parte dunha grande entidade saneada -é dicir, Santander ou BBVA-.
 
Polo tanto, as opcións cada vez son menos. Eu diría que só quedan dúas. A constitución dun grande e ruinoso banco público, integrando Bankia, Catalunya Banc, Banco de Valencia e Novagalicia Banco, operación que só serviría para alongar a agonía e poñer en marcha un proceso de liquidación controlada, con peche de oficinas e despidos programados nun horizonte temporal máis curto que longo. Ou ben, a segunda e definitiva opción, proceder xa de maneira inminente ao peche e liquidación da entidade.
 
Non sei se despois de hoxe o BNG seguirá mantendo como punto estrela do seu programa económico a conversión de Novagalicia Banco no gran banco público galego...
 
Así nos imos achegando ao triste final desta lamentable historia. 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

No faiado